Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

„Predávajúcim“ –  Bettys Factory s.r.o., Wolkrová 9, 85101 Bratislava, IČO: 47203102, IčDPH: SK2023860883

a

„Kupujúcim“ – Objednávateľ výrobkov

1) SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA

Ponúkaný sortiment sa objednáva osobne, telefonicky, e-mailom alebo pomocou objednávkového formulára na webovej stránke.

Oprávnenými osobami na preberanie objednávok sú:

Zuzana Tanglmayerová (zodpovedná vedúca) alebo ňou poverený zamestnanec

E-mailové a webové objednávky sú platné až po vzájomnom potvrdení oboch strán mailom, osobné objednávky na prevádzke a telefonické objednávky vzájomným ústnym potvrdením zákazníka a jednou z oprávnených osôb uvedených vyššie a následným písomným potvrdením sms správou alebo mailom.

2) TERMÍNY OBJEDNÁVANIA

Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom:

Miňonky: minimálne 2 pracovné dni

Cheesecake: minimálne 2 pracovné dni

Torty klasické: minimálne 2 pracovné dni

Torty na objednávku z ponuky: minimálne 3 pracovné dni 

Torty na objednávku podľa špeciálnych požiadaviek: minimálne 7 pracovných dní – podľa konkrétnej torty

Svadby a svadobné torty (podľa množstva) – minimálne 30 kalendárnych dní

Predávajúci si dovoľuje upozorniť, že ani pri dodržaní uvedených termínov, nemusí objednávku akceptovať.

Všetko záleží na konkrétnej dohode a kapacitných možnostiach prevádzky.

3) VEĽKOSŤ A MNOŽSTVO PORCIÍ

Veľkosť torty sa objednáva podľa predpokladaného množstva počtu porcií.

Pre ľahšiu orientáciu je pri každej veľkosti torty písané aj odhadované množstvo porcií. Finálne množstvo porcií ale záleží od veľkosti krájaných rezov Kupujúceho.

Množstvo miňoniek na event sa dimenzuje podľa štandardu a to 3 – 5 ks/osoba. Finálne množstvo ale záleží od vzájomnej komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

4) ROZVOZ VÝROBKOV

Rozvoz Predávajúci zabezpečuje chladiarenským autom na to určeným a to len po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim:

 • Rozvoz Predávajúci  zabezpečuje pri svadbách a eventoch 
 • Rozvoz je spoplatnený a iba v rámci Bratislavy a jej blízkeho okolia
 • Rozvoz je možný v doobedných hodinách pondelok – sobota

5) PREVZATIE OBJEDNANÝCH VÝROBKOV

Každú objednávku si je Kupujúci povinný pri prevzatí vizuálne skontrolovať. Jej prevzatím Kupujúci odsúhlasí dekor a výsledný vizuál daného výrobku.

Po prevzatí objednávky Predávajúci nezodpovedá za dodatočné reklamácie vizuálu a za poškodenie výrobkov Kupujúcim po prevzatí napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním, neopatrným zaobchádzaním a pod.

6) SKLADOVANIE 

Torty, zákusky a ostatné výrobky Predávajúceho je nutné skladovať: 

 • v krabici alebo inom obalovom materiále na to určenom
 • v chladiacom zariadení pri teplote do 5°C.

Cirkulácia vzduchu „domácej“ chladničky, ako aj zmena teploty môžu mať za následok orosenie výrobkov.

7) TRVANLIVOSŤ VÝROBKOV

Výrobky obsahujúce šľahačku majú spotrebu 24 hodín od prevzatia

Výrobky neobsahujúce šľahačku (napr. cheesecakes, tarts, ganache košíčky,…) majú spotrebu 48 hodín od prevzatia

Výrobky dekorované čerstvým ovocím majú spotrebu 24 hodín od prevzatia

Všetky uvedené spotreby podliehajú dodržiavaniu podmienok skladovania z bodu 6.

8) ALERGÉNY

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Zoznam alergénov:

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sezamové semená a výrobky z nich
 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho
 14. Mäkkýše a výrobky z nich

Informácia ohľadom alergénov je uvedená pri každom výrobku na stránke Predávajúceho.

Pri tortách na objednávku zloženie záleží od výberu Kupujúceho. Všetky zložky z ponuky tort obsahujú lepok, vajcia a laktózu.

Výrobky vyrobené prirodzene bez použitia lepku, vajec a laktózy  môžu obsahovať ich stopy.

9) PRÁVO ZMENY

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny v zdobení tort a ostatných produktov, resp. zmeny objednávky, ak ide o druh výrobku, ktorý obsahuje sezónne čerstvé ovocie

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny pri dekorovaní jedlou tlačou, ak kupujúci pošle nevyhovujúci súbor  alebo jeho typ (napr.: nekvalitná foto, malá veľkosť súboru, a pod.)

10) NEJEDLÉ ČASTI DEKORÁCIÍ

Torty zhotovené podľa želania Kupujúceho môžu obsahovať nejedlé časti dekorácií, napr. špáradlá, špajle, stuhy, floristické drôty, nejedlé dekorácie, zápichy, špendlíky a pod. 

Na tieto dekorácie vždy Kupujúceho Predávajúci upozorní pri prevzatí objednávky.

11) PLATBA 

Platba prebieha v hotovosti pri prevzatí objednávky alebo vystavením faktúry s prevodom na účet. 

Suma musí byť najneskôr v deň prevzatia pripísaná na účet Predávajúceho.

Pri objednávke cez webový formulár a jej vzájomnom potvrdení sa vystaví zálohová faktúra, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu na mail, po pripísaní platby na účet Predávajúceho  bude vystavená originál faktúra, následne poslaná na mail Kupujúceho a objednávka definitívne potvrdená.

Pri objednávkach na svadby alebo eventy s objemom objednávky presahujúcim sumu 100€ s DPH, bude po vzájomnej konzultácií a nadimenzovaní objemu zákazky a jej vzájomnom potvrdení, Kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra na 50 % výslednej sumy najneskôr 14 kalendárnych pred termínom akcie. Najneskôr 5 pracovných dní pred svadbou alebo eventom sa objednávka ešte raz zosumarizuje a vystaví sa faktúra na zvyšných 50 % (v tejto časti sa upravia prípadné zmeny v objednávke). Celková suma objednávky musí byť najneskôr v deň odovzdania Kupujúcemu uhradená v plnej sume na bankovom účte Predávajúceho.

12) ZÁLOHA

Platba zálohy vo výške 50 % z predbežnej sumy sa požaduje minimálne 7 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky nasledovne:

 • Miňonky nad 100 kusov
 • Torty zdobené na objednávku podľa želania Kupujúceho

Pri objednávkach na svadby a eventy sú podmienky uvedené v bode 11.

13) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné bezplatne zrušiť maximálne 5 kalendárnych dní pred termínom prevzatia.

V prípade nedodržania tejto lehoty záloha prepadá v prospech Predávajúceho.

14) REKLAMÁCIA VÝROBKOV

Reklamačný poriadok

Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia. K výrobkom je  priložená faktúra (doklad o kúpe výrobkov) alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. 

Dodatočná reklamácia sa nevzťahuje na ich dekor a dizajn po už prevzatej objednávke Kupujúcim podľa bodu 5. 

Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť zodpovednému vedúcemu, následne bude reklamácia vybavená na prevádzke Predávajúceho

Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom prislúchajúcemu jednej porcii z daného výrobku (napr.: pri 12 porciovej torte to je 1/12 celku). Ak Kupujúci zistí, že zloženie výrobku  je iné, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.

Ostatné výrobky je nutné priniesť  minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.

Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho zákazník už prevezme. Preto Predávajúci odporúča, aby si Kupujúci skontroloval celkové vyhotovenie objednávky predtým, ako ju preberie.​

15) SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Odoslaním e-mailovej objednávky, ústnym odsúhlasením objednávky na prevádzke a po telefonickej objednávke Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Návrat hore
Scroll to Top