Objednávky treba hlásiť 2 pracovné dni vopred do 9.00